POLITICA SOCIETĂȚII ROMPAK SRL CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI WWW.PAKMAYA.RO

 

 1. INTRODUCERE

ROMPAK S.R.L. este o persoană juridică română, membra grupului Pakmaya, producător sub licență Pakmaya, de ingrediente profesionale pentru brutării, patiserii, cofetării și ingrediente destinate consumului casnic.

www.pakmaya.ro este website-ul furnizat de către ROMPAK S.R.L. – singura fabrică de drojdie din România – denumit în continuare website.

Informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în prezenta Politică de Confidențialitate vă vor explica modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal (ale vizitatorului acestui website) sunt colectate și prelucrate.

Această Politică de Confidențialitate se aplică doar website-ului www.pakmaya.ro, pe care vă rugăm să o citiți cu atenție pentru a înțelege practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

La fel, este important să citiți și orice altă Notificare de confidențialitate / Regulament / orice alt Document ce cuprinde informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le vom furniza suplimentar la această Politică de Confidențialitate cu anumite ocazii, evenimente, campanii, astfel încât să fiți pe deplin informați cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

 1. OPERATOR DE DATE

ROMPAK S.R.L., cu sediul în Pascani, Str. Gradinitei, Nr. 1C, este Operator de date, denumit în continuare Operatorul, pentru datele dumneavoastră cu caracter personal, care sunt colectate prin intermediul wevsite-ului www.pakmaya.ro.

ROMPAK S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu propriile politici / proceduri de protecție a datelor cu caracter personal.

 

 • PERSOANE VIZATE

Persoanele vizate sunt persoanele fizice care vizitează website-ul.

 

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Prin intermediul website-ului www.pakmaya.ro, Operatorul poate colecta următoarele date cu caracter personal:

– Nume;

– Prenume;

– Adresă de e-mail;

– Adresă IP si alte informații colectate prin intermediul cookie-urilor (mai multe detalii despre modulele de tip cookies utilizate de acest website găsiți în Politica de cookies a website-ului).

*Operatorul nu colectează prin intermediul acestui website date cu caracter sensibil.

 

 1. MODALITATEA DE COLECTARE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Datele cu caracter personal sunt colectate de către ROMPAK S.R.L. prin intermediul website-ului www.pakmaya.ro după cum urmează:

În momentul completării și transmiterii formularului de contact pe adresa https://pakmaya.ro/contact/

 

În momentul vizitelor website-ului se vor colecta date din browser-ul dumneavoastră, conform Politicii de cookies ale acestuia.

 

 1. SCOPUL DE PRELUCRARE

ROMPAK S.R.L. colectează prin intermediul website-ului www.pakmaya.ro datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri:

Activități de marketing;

Soluționarea solicitărilor / sesizărilor / cererilor venite din partea dumneavoastră – prelucrăm datele cu caracter personal pentru a putea analiza / răspunde solicitărilor dumneavoastră și pentru a putea interacționa eficient;

Monitorizarea traficului și îmbunătățirea calității experienței pe site – asigurăm buna funcționare a website-ului, inclusiv îmbunătățirea permanentă a experienței dumneavoastră pe această pagină. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizualizați Politica de Cookies a website-ului.

 

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal oferit pentru oricare dintre scopurile menționate mai sus poate fi revocat în orice moment adresând o solicitare în acest către ROMPAK SRL. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului oferit înainte de retragerea acestuia.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, furnizate prin intermediul website-ului www.pakmaya.ro, vor fi folosite doar pentru scopurile menționate în acest capitol. În cazul în care va interveni necesitatea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru un alt scop decât cele relatate în această Politică de Confidențialitate, ROMPAK S.R.L. vă va informa fără întârzieri nejustificate și vă va explica baza legală care îi permite să facă acest lucru.

 

 • PERIOADA DE RETENȚIE A DATELOR

ROMPAK S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp este necesar pentru atingerea scopurilor de prelucrare menționate mai sus sau pentru exercitarea obligațiilor legale expres prevăzute în lege. Dacă legea nu prevede expres o perioadă de păstrare a datelor cu caracter personal, perioada de retenție va fi cea stabilită prin procedurile / politicile interne de prelucrare a datelor cu caracter personal ale societății ROMPAK S.R.L.

* Perioada de retenție pentru datele colectate prin intermediului website-ului www.pakmaya.ro, stabilită prin Politica internă de retenție a datelor în cadrul societății ROMPAK S.R.L., este de un an. În cadrul acestei perioade, persoana vizată poate solicita oricând Operatorului încetarea prelucrării datelor sale, fără a fi afectată legalitatea prelucrării înainte de momentul solicitării.

 

 • TRANSFERUL DE DATE

ROMPAK S.R.L. nu va transfera datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate prin intermediul website-ului www.pakmaya.ro.

ROMPAK S.R.L. va putea divulga datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților statului, dacă o astfel de divulgare este necesară în legătură cu desfășurarea unei investigații; pentru respectarea unor prevederi legale; pentru prevenirea unei eventuale încălcări a legii, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

* Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului www.pakmaya.ro nu vor fi transferate către țări terțe.

 

 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ROMPAK S.R.L. a implementat măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a menține integritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru a preveni distrugerea, pierderea accidentală, accesarea, modificarea, utilizarea sau dezvăluirea neautorizată a acestora. Astfel, Operatorul va prelucra datele cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare, cât și cu politicile și procedurile sale interne de securitate a datelor cu caracter personal.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, puteți cere în orice moment societății ROMPAK S.R.L. exercitarea următoarelor drepturi:

Dreptul de acces – la cerere, Operatorul vă va oferi informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrează.

Dreptul la rectificarea datelor – puteți cere oricând Operatorului corectarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor – puteți solicita Operatorului restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

Dreptul de a șterge datele (dreptul de a fi uitat) – la cerere, și în cazurile în care legea permite, Operatorul va șterge din sistemele sale datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrează. Cu toate acestea, anumite date ce țin de îndeplinirea anumitor obligații legale sau contractuale vor putea fi șterse numai după o anumită perioadă de timp.

Dreptul de a vă retrage consimțământul – aveți dreptul ca, în orice moment, să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu efect în viitor. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului oferit înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal – puteți, în orice moment, să informați Operatorul despre opunerea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu efect în viitor.

Dreptul la portabilitatea datelor – la solicitarea dumneavoastră, Operatorul va facilita portabilitatea datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate – dreptul de a nu face obiectul unei decizii luate exclusiv pe baza procesării automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice și care privesc persoana vizată sau, în mod similar, o afectează într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțele competente, în măsura în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate.

 

 1. MINORI

www.pakmaya.ro nu este destinat în mod intenționat copiilor, respectiv ROMPAK S.R.L. NU colectează cu bună știință, prin intermediul acestui website, date cu caracter personal referitoare la copii.

Dacă ROMPAK S.R.L. va descoperi că un minor sub 16 ani a trimis date cu caracter personal prin intermediul www.pakmaya.ro, va șterge acele date imediat, fără întârzieri nejustificate.

Dacă considerați că am fi putut colecta date cu caracter personal transmise de către un minor cu vârsta sub 16 ani, vă rugăm să ne contactați imediat la adresa de e-mail relatii.clienti@pakmaya.ro.

 

 • DATE DE CONTACT

 

Pentru întrebări sau pentru a solicita lămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate, cât și la modalitatea de colectare și prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul website-ului www.pakmaya.ro, puteți folosi următoarele date de contact:

Adresa poștală: Pascani, str. Grădiniței, nr. 1C, județul Iași, România

Adresa de e-mail: relatii.clienti@pakmaya.ro

Telefon: +40 232 765 120

Fax: +40 232 767 072

Pentru înaintarea unei sesizări Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la încălcarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal de către Operator, vă rugăm să accesați http://www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea unui drept în instanță, vă rugăm să vă adresați instanțelor competente.

 

 • MODIFICĂRI PRIVIND ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de Confidențialitate poate fi modificată sau actualizată ocazional, de aceea vă recomandăm să o verificați la fiecare utilizare a website-ului pentru a fi informați în legătură cu modificările / actualizările acesteia.